Reisvoorwaarden Het Yoga Hotel

Algemeen | boeking

 1. Het Yoga Hotel is een eenmanszaak van Irene Lodewick, bij Kamer van Koophandel bekend onder nummer 71711325.
 2. Waar jij, je of jouw staat, bedoel ik ‘deelnemer’. En ik, mij, mijn, wij, ons staat voor de ‘organisatie van Het Yoga Hotel’.
 3. Door het ingevulde boekingsformulier te verzenden geef je de ‘opdracht tot boeking’, ga je akkoord met deze reisvoorwaarden en ga je een betalingsverplichting aan.
 4. Je deelname aan de reis is definitief na ontvangst van de aanbetaling of van de volledige reissom.

Het programma ter plekke

 1. Deelname aan het programma is volledig vrijwillig. Je bent vrij om af te zien van het georganiseerde programma.
 2. Het afzien van deelname aan programmaonderdelen geeft geen recht op teruggave van een deel van de reissom of recht op een vervangende les of activiteit.
 3. Het Yoga Hotel heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het programma vanwege het weer (bijvoorbeeld bij onweer) of door ziekte/afwezigheid van een teamlid. Natuurlijk doen wij dan ons uiterste best om vervanging te regelen.

Huisregels

 1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn niet toegestaan.
 2. Ik hecht waarde aan respect voor iedere deelneemster, ongeacht opvattingen, geaardheid, ontwikkeling en religie. Het Yoga Hotel is respectvol naar deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. Het Yoga Hotel selecteert locaties met de grootst mogelijk zorg om jou tijdens je verblijf een prettige omgeving te bieden. De schoonheid van de locatie en de gezelligheid van de week is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Behandel de locatie en de omgeving dan ook met zorg. Eventuele schade verhaal ik op de veroorzaker.
 4. Tijdens het verblijf maken wij foto’s en films voor marketingdoeleinden. Dit beeld blijft ons eigendom. Wij gebruiken uitsluitend beeld waarin een deelnemer met klasse en/of stijl te zien is. Wil je niet (herkenbaar) in beeld, laat dit dan vooraf even weten.
 5. Het maken van video-, film- of geluidsopnames van het verblijf, andere deelneemster(s) en/of van ons is uitsluitend toegestaan na toestemming vooraf.

Jouw gezondheid

 1. De yogalessen zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en zijn geen vervanging van therapie of medisch noodzakelijke behandelingen. Bespreek klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Meld voor de yogales aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent jouw programma aanpassen of persoonlijke oefeningen geven.
 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.
 4. Als je je instabiel voelt of in een groot verwerkingsproces zit, kan yoga in groepsverband soms zwaar zijn. Informeer dan vooraf of de reis wel geschikt voor je is.

Betalen | annuleren

 1. Bij boeking vraag ik om een aanbetaling van 30% van de totale reissom (je ontvangt hiervoor een factuur). Het restantbedrag voldoe je uiterlijk 8 weken voor aanvang van het verblijf. Bij inschrijving korter dan 8 weken voor aanvang dien je de gehele reissom in één keer te betalen.
 2. De betalingstermijn is 7 dagen na de factuurdatum. Je boeking is definitief als de aanbetaling is ontvangen. Bij niet tijdige (aan)betaling vervalt helaas je boeking.
 3. Als je wilt annuleren (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden), heb je recht op restitutie van het bedrag dat je reeds hebt voldaan:
  – tot 8 weken voor aanvang: 50% van de aanbetaling;
  – 4 tot 8 weken voor aanvang: 30% van de reissom;
  – 0 tot 4 weken voor aanvang: 0%
 4. Indien je niet in staat bent de door jou geboekte reis bij te wonen, mag je in overleg met ons een ander laten gaan (alleen vrouwen).
 5. Het Yoga Hotel heeft het recht een reis te annuleren bij onvoldoende deelnemers of bij ziekte van (iemand van) het team. In deze gevallen heb je recht op terugbetaling van de reeds betaalde reissom. Je hebt geen recht op compensatie of schadevergoeding voor je vlucht of gemiste vakantiedagen.
  De reis gaat door bij 9 boekingen.
 6. In geval van annulering door overmacht of onvermijdbare buitengewone omstandigheden (o.a. extreem weer, plotseling gewijzigd reisadvies van BZ, covid) heb je geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde reissom of andere compensatie of schadevergoeding.
 7. Het Yoga Hotel heeft het recht om personen zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.
 8. Je kunt een reis boeken bij Het Yoga Hotel op voorwaarde dat je zelf een reisverzekering hebt afgesloten. Daarnaast raden we een annuleringsverzekering aan voor noodgevallen.

Aansprakelijkheid

 1. Het Yoga Hotel draagt zorg voor een goed, netjes en gepast verloop van het verblijf.
 2. Voedselallergieën en/of relevante medische gegevens (waarmee we rekening dienen te houden) maak je vooraf bij de boeking kenbaar.
 3. Deelname aan een reis is geheel op eigen risico. Het Yoga Hotel is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 4. Houd je je niet aan de huisregels of onze aanwijzingen, dan kun je uit het verblijf worden verwijderd. Dit geeft je geen rechten op restitutie van de reissom.
 5. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan info@hetyogahotel.nl. Je ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Heb je een vraag over de reisvoorwaarden?
Stuur dan een mail naar info@hetyogahotel.nl

WhatsApp Stel gerust je vraag